ทุน ป.เอก / โท-เอก Medical Image Processing


จาก วิชาการ.คอม:
ประกาศให้ทุน ป.โท หรือ เอก (หรือ โท/เอก) ที่ SIIT ม.ธรรมศาสตร์ สำหรับผู้ที่สำเร็จ ป.ตรี วศ.บ. หรือ วท.บ. สาขาคอมพิวเตอร์และไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำด้าน Medical Image Processing เพื่อรับเข้าภาค 1/2548 (เริ่มเรียน มิ.ย.2548)

โดยเป็นการเรียนแบบทำวิทยานิพนธ์ ด้าน Medical Image Processing ของ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือกับ Kingston University, London.

เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพัน, ทุนรวมค่าลงทะเบียนทุกอย่าง ตลอด 3 ปี (ป.โท) หรือ ตลอด 5 ปี (ป.เอก, โท/เอก) และเงินใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน (ประมาณ 9,000 บาท/เดือน) ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

สนใจ, ติดต่อ
Dr. Bunyarit Uyyanonvara


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.