จิตสำนึกรวมหมู่? / พวกเราคือหนึ่งเดียว


ข่าวจาก Slashdot เกี่ยวกับ เครื่อง ‘ทำนาย’ อนาคต

Global Consciousness Project เป็นโครงการที่พยายามจะหาคำอธิบายว่า ทำไมทุกๆ ครั้งที่เกิดเหตุการณ์สำคัญๆ บนโลกเรา เจ้าเครื่องสุ่มตัวเลข มันถึงสร้างตัวเลขออกมาในลักษณะที่ ไม่ค่อยจะสุ่ม เช่น เมื่อตอนงานศพของเจ้าหญิงไดอานา, ตอน 11 กันยา, หรือล่าสุด สึนามิ

ในตอนเริ่มแรก สมัยที่โครงการนี้ยังไม่เริ่ม การทดลองเป็นไปในลักษณะที่ว่า ให้คนทั่วไปมาเพ่งให้เจ้าเครื่องนั้นมันสร้างเลขแบบไม่สุ่มให้ได้ ก็ปรากฏว่า ตัวเลขที่ออกมา มันออกมาแบบไม่สุ่มจริงๆ
ต่อมาโครงการก็ขยายออกไป แทนที่จะศึกษา ‘จิต’ ของคนๆ เดียว ก็มาเป็น ‘จิต’ ของคนทั้งโลก
โดยกระจายติดตั้งเครื่องสุ่มตัวเลขไปทั่วโลก ที่เมืองไทยก็มี

โครงการนี้ ไม่ได้ทำกันขำๆ แต่มีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากมหาวิทยาลัยดังๆ ทั่วโลกเข้าร่วม ทั้ง สหรัฐ บริเตน เยอรมัน โดยมีศาสตราจารย์ที่ Priceton เป็นผู้นำโครงการ

อ่านบทความแนะนำที่ RedNova News และเต็มๆ ที่ เว็บของโครงการ

หรือจริงๆ แล้ว ระหว่างตัวเรานั้น มีอะไรบางอย่างเชื่อมกันอยู่ และเหนือขึ้นไปกว่านั้น เราทั้งหมดมีอะไรร่วมกัน

และการสวดมนต์ภาวนานั้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันทำให้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้จริงๆ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.