เมื่อดวงใจมีรัก


มอบแด่ใครซักคน หมดทุกห้องหัวใจ …

ฉันจะยอมมอบกายพักพิง แอบแนบอิงนิรันดร์ …


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.