ศาสนา อำนาจ วิทยาศาสตร์


คุยกันยาว ใน blog ของมาร์ค
เริ่มจาก Passion of Christ
ไปถึง Foundation
ลากย้อนมาเรื่อง วิทยาศาสตร์

กดที่หัวข้อ เพื่ออ่าน

—-

ฐานทางสังคมของวิทยาศาสตร์
โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
หน้า 6 มติชน 19 มี.ค. 2547


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.